تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی در شرایط سخت از دید فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر و جان کالیسون راجع به مدیریت بازاریابی در شرایط سخت که در آن آشفتگی و عدم اطمینان، ویژگی بسیاری از صنایع، بازارها و شرکت ها است تحقیق کردند. طبق تحقیق این دو، شرایط سخت، به بخش عادی از محیط بازاریابی تبدیل شده است به ویژه با رکودهای اقتصادی پی در پی. طبق یافته […]