تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
بهترین اقدامات برای نجات کسب و کار

9 اقدامی که برای نجات کسب و کار در شرایط بحرانی باید انجام دهیم

بازاریابی و بهترین اقدامات برای نجات کسب و کار در شرایط بحرانی و رکود اقتصادی کشور در ابتدا بحران را تعریف میکنیم و بعد بهترین اقدامات برای نجات کسب و کار خود را در شرایط بحرانی ارائه میدهیم. بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده، در اثر رخداد ها و عملکرد های […]

افزایش فروش در شرایط رکود بازار

افزایش فروش در شرایط رکود بازار

مشتریان رفتار خرید خود را با تغییر شرایط اقتصادی (رونق به رکود و بالعکس) تغییر می‌دهند. نیروهای فروش اگر به دنبال موفقیت در هر دو محیط هستند باید رویکردهای فروش خود را تغییر دهند تا بتوانند افزایش فروش را تجربه کنند. در شرایط رکود اقتصادی، ترس و تعویق در خرید در رفتار بسیاری از مشتریان […]