تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
site www.irannewcamp com - سایت‎‌های مورد نیاز مدیران پروژه

سایت‎‌های مورد نیاز مدیران پروژه

در این پست سعی داریم تا آدرس ۵ سایت موردنیاز برای هر مدیر پروژه را معرفی کنیم.   سایت سازمان بازرسی کل کشور http://www.tender.bazresi.ir   سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور http://www.pmn.mporg.ir   سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور https://www.tceo.ir/portal/home/   سایت اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir/   سایت پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات https://iets.mporg.ir/Default.aspx