تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
افزایش فروش در شرایط رکود بازار

افزایش فروش در شرایط رکود بازار

مشتریان رفتار خرید خود را با تغییر شرایط اقتصادی (رونق به رکود و بالعکس) تغییر می‌دهند. نیروهای فروش اگر به دنبال موفقیت در هر دو محیط هستند باید رویکردهای فروش خود را تغییر دهند تا بتوانند افزایش فروش را تجربه کنند. در شرایط رکود اقتصادی، ترس و تعویق در خرید در رفتار بسیاری از مشتریان […]