تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور

ماده 26 و ماده 27 و ماده 28 و ماده 2   ماده 26 . آثار تاریخی و اشیای عتیقه(شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور) هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود ، پیمانکار متعهد است که […]